aa2 
Genossenschaft | Generalversammlung

Generalversammlung

 

Die 13. Generalversammlung der Genossenschaft Alterszentrum am Bach findet am 27. Mai 2021 statt.

 

 

 schriftliche GV 2020 COVID-19schriftliche GV 2020 COVID-19 
 Dr.Bruno Letsch, PräsidentDr.Bruno Letsch, Präsident 
 GV mit Spannung erwartetGV mit Spannung erwartet 
 ApéroApéro 

mskonzept.ch